KUNSKAPSPROMENAD


Det här projektet har vi valt att kalla kunskapspromenad. Vi är två personer varav en av oss brinner för fotografering och den andra för matematik.
Tillsammans har vi skapat bilder där vi valt objekt från Falkenbergs kommun, vissa mer slående för Falkenberg och andra mer generella bilder men dock alla fotografier tagna i Falkenberg.
I varje bild döljer sig en matematik som man normalt sett kanske inte tänker på. 
En bild blir så mycket mer spännande att ta del av om det finns flera dimensioner av bilden, vår utställning handlar om fina bilder, matematik och Falkenberg.

Den matematik de flesta känner till är den vi får ta del av i skolan i form av matteböcker som kan vara ganska oinspirerande och tråkig. Många får lätt uppfattningen om att matematik bara handlar om att räkna ut tal, men om du tar del av våra bilder och texter kommer du förhoppningsvis få en annan bild av ämnet.
Vår ambition är helt enkelt att få fler personer att vidga sitt perspektiv för att få en rikare upplevelse.

Att kunna erbjuda en kunskapspromenad till framförallt Falkenbergs invånare unga som gamla känns för oss oerhört kul. Att i dessa pandemitider kunna ta del av konst och kunskap på ett annorlunda och tillfredställande sätt hoppas vi att många kommer känner glädje över.
Var finns bilderna?
Är du intresserad av en spännande föreläsning kring matematiken bakom bilderna, välkommen att höra av dig till Camilla Swensson. (kontaktinfo finns nedan)
Vi som har gjort detta
Camilla Swensson
Tele: 070-6765620
Mail: millaswensson@yahoo.se
Martin Gustafsson
Tele: 070-1586663
Mail: Martin@studiofalk.se
Våra bilder
Bilder:
Martin/Studiofalk

Text:
Camilla Swensson
källor:
Calter, Paul A (2008), Squaring the Circle, Geometry in Art and ArchitectureJohn Wiley & Sons Ltd (554 s).
Gleerups Utbildning A, (2011) Exponent
Film The Code (2011), Marcus du Sautoy
Maths Squared, (2016), Apple Press
Ett stort tack till våra sponsorer!
Back to Top